Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni wiatrowej w gminie Jemielnica w miejscowości Gąsiorowice na działce nr 292 jednostka ewidencyjna Jemielnica itd.

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni wiatrowej w gminie Jemielnica w miejscowości Gąsiorowice na działce nr 292 jednostka ewidencyjna Jemielnica – obszar wiejski, obręb ewidencyjny Gąsiorowice w województwie Opolskim”. 


WÓJT GMINY JEMIELNICA
47-133 JEMIELNICA ul. Strzelecka 67
tel. 77 462-35-00  fax  77 462-35-10
e-mail  ug@jemielnica

IB.6220.1.19.2014. RW                                                                                                             

Jemielnica 06-10-2015 r

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni wiatrowej w gminie Jemielnica w miejscowości Gąsiorowice na działce nr 292 jednostka ewidencyjna Jemielnica – obszar wiejski, obręb ewidencyjny Gąsiorowice w województwie Opolskim”. 

 Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.),

PODAJĘ DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI, 

że w dniu 05-10-2015 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa elektrowni wiatrowej w gminie Jemielnica w miejscowości Gąsiorowice na działce nr 292 jednostka ewidencyjna Jemielnica – obszar wiejski, obręb ewidencyjny Gąsiorowice w województwie Opolskim”.

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.), informuje się o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalny Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich.

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej gminy www.bip.jemielnica.pl,  na tablicach ogłoszeń UG Jemielnica oraz w miejscu inwestycji.